• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Achas
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Fontefría e Monteagudo.
  • Data de clasificación do monte: 7/12/1979
  • Superficie clasificada: 876 Ha.
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Ordenación do Monte + Proxecto de Valorización Integral dos Recursos Forestais